Hasicí technika Ostrava

Provádíme komplexní služby na úseku požární ochrany.

Kontroly a prodej hasicích přístrojů

Staráme se o včasné připomenutí a zkontrolování všech typů hasicích přístrojů, provedení jejich periodických tlakových zkoušek, vyřazení starých kusů i o prodej nových kusů.

Kontroly pbz

Dalším naším zaměřením jsou kontroly požárně bezpečnostních zařízení. Konkrétně se staráme o kontroly protipožárních dveří, ucpávek, klapek, hydrantů a suchovodů. Zajišťujeme také opravy a tvorbu nových protipožárních ucpávek.

Preventivní požární prohlídka

Další službou je provádění pravidelných protipožárních prohlídek. Naše odborně způsobilá osoba jezdí po objektech a kontroluje jejich stav z požárního hlediska. Dokážeme vysvětlit danou problematiku, upozorňujeme na nalezené problémy a snažíme se i najít vhodné řešení.

Dokumentace požární ochrany

V neposlední řadě vypracováváme také veškeré druhy dokumentace požární ochrany včetně zařazování činností dle požárního nebezpečí.

Školení o požární ochraně

Nakonec zajišťujeme také pravidelné školení o požární ochraně. Školíme brigádníky, zaměstnance i vedoucí zaměstnance.